תחלמו

בגדול

לחלום בגדול

זה לגור בקהילה דתית איכותית בקריית-נטפים

הפרויקט

דגם אופק

124 מ"ר בקומה הראשונה
+ 94 מ"ר בקומה השנייה בנוי מעטפת

מחיר: 1,754,000 ₪

*המחיר צמוד למדד תשובות הבנייה 3/19

הצטרפו לחלום